Aktualności

Święto Zmarłych

31 października (wtorek) odbył się uroczysty apel o tematyce Święta Zmarłych, w wykonaniu 

klas: siódmych SP , 2a, 2b oraz 3b Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.         

 Usłyszeliśmy piękne wiersze i pieśni mówiące o przemijaniu i niepotrzebnym lęku

przed śmiercią. Refleksyjny i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój święta oraz

skłonił do przemyśleń na temat przemijania.

Uczniów przygotowały p.Małgorzata Osiak i p.Lucyna Miłosz.

1 listopada

Wycieczka klas trzecich

Wycieczka do sejmu.


Dnia 17 października (wtorek) w odbyła się wycieczka uczniów klas 3a i 3b do Sejmu RP.

Uczniowie zwiedzili m.in salę posiedzeń; kolejną część wycieczki spędzili w Centrum Nauki

Kopernik. Opiekunami byli: p.Beata Maruszak, p.Lidia Aftyka oraz p.Anna Maruszewska

 

sejm

Zebranie rodziców Nr 2/2017/2018

 

OGŁOSZENIE 

 

7 listopada 2017r. o godzinie 1530 odbędzie się zebranie   z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:


1. Zebranie ogólne - pedagogizacja rodziców na temat „Zagrożenia dla dzieci i młodzieży wynikające z używania środków psychoaktywnych”.


2. Spotkania z wychowawcami klas

Zebranie rodziców Nr 1/2017/2018

OGŁOSZENIE

 


Dnia 19 września 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodziców
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie i w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie.

 

Dyrektor
Piotr Wiącek

Plan przywozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Plan przywozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Podkategorie