Aktualności

English in Baranów

  • Drukuj

"English in Baranów!" – projekt  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 sierpnia 2008r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie przystąpiło do realizacji dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oba  projekty dotyczą zajęć pozalekcyjnych, których celem jest najogólniej podwyższenie jakości pracy szkoły i jakości kształcenia.

Pierwszy projekt nosi nazwę „English in Baranów!". Dotyczy zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. W ramach tego projektu zorganizowano cztery grupy uczniów, po 10 osób, które uczestniczą w dodatkowych, rozszerzających zajęciach z j. angielskiego. Uczestniczą w nich głównie uczniowie klas trzecich, częściowo drugich.

Uczniowie biorący udział w tych zajęciach zostali zaopatrzeni w bezpłatne podręczniki do nauki języka. Zakupiono także dla szkoły laptop i projektor multimedialny, dzięki którym podczas zajęć będzie można wykorzystywać najnowocześniejsze techniki komputerowe i multimedialne dotychczas niedostępne w naszej szkole.

English in Baranów!