Rada rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły. Celem Rady Rodziców jest reprezetowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Halina Ircha

Zastępca przewod. - Emilia Szymanek

Skarbnik -Izabela Cieloch

Sekretarz - Beata Romanowska

Członkowie:

B. Litwinek