Nasz Patron

Kardynał Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński

(1901 - 1981)

Z matką w 1906 r.Jego eminecja Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. we wsi Zuzela, nad Budiem, w ziemi łomżyńskiej będącej wówczas pod zaborem rosyjskim (wschodnia część województwa mazowieckiego). Był drugim dzieckiem Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Ojciec Księdza Prymasa był  organistą. W Zuzeli późniejszy kardynał spędził pierwsze lata życia. Tutaj w latach 1908-1910 rozpoczął naukę.

W 1910 r.  rodzina Wyszyńskich przeniosła się z Zuzeli do Andrzejewa. Niestety kilka miesięcy później, 31 października 1910 r. zmarła matka pozostawiając trójkę małych dzieci z zapracowanym ojcem (Stefan miał dwie siostry, później jego ojciec ożenił się ponownie i z drugiego małżeństwa było jeszcze dwoje dzieci).

W latach 1912-1915 Stefan Wyszyński był uczniem Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Tutaj naukę przerwały wydarzenia I wojny światowej. Dalsze kształcenie , do 1917 r. kontynuował w Gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży.

Student seminarium duchownegoWłaśnie w 1917 r. zapadła najważniejsza decyzja w życiu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego - przyjęcie życia duchownego. Tego roku rozpoczął naukę w Liceum im. Piusa X we Włocławku - szkole będącej jednocześnie niższym seminarium duchownym. Od 1920 r. kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

3 sierpnia 1924 r. Stefan Wyszyński otrzymał w katedrze włocławskiej święcenia kapłańskie. Jesienią tegoż roku został wikariuszem przy katedrze włocławskiej. Jednocześnie był redaktorem diecezjalnego dziennika "Słowo Kujawskie". Wkrótce praca we Włocławku została przerwana, gdyż na polecenie biskupa, Wyszyński podjął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na dwóch wydziałach: Prawa Kanonicznego i Nauk Społeczno - Ekonomicznych. W ten sposób łączył wiedzę w dwóch ważnych dziedzinach - prawa i nauki społecznej kościoła. Studia na KUL trwały w latach 1925 - 1929 i zakończyły się uzyskaniem tytułu doktora prawa kanonicznego. Napisana przez S. Wyszyńskiego praca doktorska nosiła tytuł "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły".

Po  zakończeniu nauki w Lublinie ksiądz Wyszyński odbył roczną podróż naukową do Austrii, Francji, Belgii, Holandii i NIemiec. Był to wyjazd zorganizowany w ramach stypendium studiów zagranicznych z dziedziny chrześcijańskiej nauki społecznej. Stąd w czasie podróży ksiądz Wyszyński zapoznawał się z problemami związków zawodowych, organizacji katolickich wśród robotników i różnymi ruchami społecznymi.

Po powrocie do kraju w 1930 r. początkowo skierowano go do pracy jako wikariusza w Przedczu Kujawskim. Jeszcze tego samego roku powrócił jednak do Włocławka, gdzie rozpoczął pracę jako wikariusz przy katedrze, a następnie jako wykładowca ekonomii społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym.