Historia Naszego Gimnazjum

  • Drukuj

Historia Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się w 1999 r. Tego właśnie roku, dokładnie w dniu 24 marca 1999 r. Rada Gminy Baranów, pod przewodnictwem pana Jana Nowaka przyjęła uchwałę o powołaniu nowej szkoły - Gimnazjum w Baranowie. Decyzja ta była podyktowana reformą całego systemu szkolnictwa w kraju. A ponieważ w Baranowie utworzenie nowej placówki nie mogło wiązać się z wybudowaniem oddzielnego budynku szkolnego, Rada Gminy zdecydowała o stworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcącyc. Obok Gimnazjum w skład zespołu weszły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie i Szkoła Filialna w pobliskim Gródku.

Dyrektorem Zespołu Szkół i jednocześnie pierwszym durektorem i organizatorem gimnazjum została pani Pelagia Maruszak. To właśnie jej przypadło zadanie skompletowania kadry dla nowej szkoły. Nauczyciele byli wybierani głównie spośród pracowników szkoły podstawowej w Baranowie. Zastępcą Dyrektora ZSO  została pani Helen Barszcz.

W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum utoworzono trzy oddziały pierwsze o łącznej liczbie 65 uczniów. Była to szkoła rozwojowa, która w następnych latach powiększała się o kolejne oddziały. Pełny- trzyletni stan gimnazjum uzyskało w roku szkolnym 2001/2002. Pierwsi absolwenci gimnazjum ukończyli naszą szkołę w czerwcu 2002 r.

Z dniem 1 października 2001 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora ZSO w Baranowie. Pani dyrektor Pelagia Maruszak została odwołana z pełnionej funkcji przez wójta Marka Kuźmę. Na jej miejsce dyrektorem została pani Halina Furman - dotychczasow, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Czołnowskiej. Szkoła ta została zalikwidowana a jej uczniowie od 1 września 2001 r. pobierali naukę w Baranowie.

Gimnazjum funckcjonowało w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących do końca roku szkolnego 2001/2002. Wiosną 2002 r. Rada Gminy w Baranowie podjęła decyzję o zlikwidowaniu ZSO i formalno - prawnym rozdzieleniu Gimnazjum od Szkoły Podstawowej. W tym celu ogłoszono konkurs na nowego dyrektora gimnazjum . Konkurs odbył się 5 kwietnia 2002 r. i w jego wyniku dyrektorem została pani Hanna Burczak - dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole. Nowy dyrektor objął swoją funkcję w dniu 1 września 2002 r.

Rada Gminy w Baranowie nadała także nowo utworzonemu, samodzielnemu gimnazjum, imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Decyzja w tej sprawie została podjęta 28 czerwca 2002 r. Prawie rok później - w dniu 29 maja 2003 r. odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i nadania szkole sztandaru, na którym znajduje się wizerunek patrona naszej szkoły.

Można uznać, że w momencie nadanie imienia szkole i poświęcenia sztandaru, który reprezentuje nas na każdej uroczystości, zakończył się proces powstawania Gimnazjum w Baranowie.

W 2007 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. W wyniku zarządzonego przez władze gminy konkursu przeprowadzonego w dn. 11 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Baranów, Robert Gagoś powierzył tą funkcję od 1 września panu Piotrowi Wiąckowi - wieloletniemi nauczycielowi historii.