Grono pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie - Piotr Wiącek - nauczyciel historii

Zastępca Dyrektora - Alina Lejkowska -nauczyciel matematyki

Hanna Burczak - nauczyciel wychowania fizycznego

Lidia Aftyka - nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Filipiak - nauczyciel języka angielskiego

Jarosław Jamioła - wychowawca świetlicy i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Grażyna Kolek - nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualne i rewalidacyjne

Justyna Niemczuk - nauczyciel języka angielskiego

Elżbieta Kręgiel - nauczyciel matematyki

Marcin Lato - nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Lenartowicz - nauczyciel muzyki i plastyki

Marzanna Marcinkowska - nauczyciel chemii i matematyki

Anna Maruszak - nauczyciel biologii

Beata Maruszak - nauczyciel matematyki, informatyki i wychowania fizycznego

Anna Maruszewska - nauczyciel geografii i wos-u

Lucyna Miłosz - nauczyciel plastyki

Irena Nitek - nauczyciel języka rosyjskiego

Małgorzata Osiak - nauczyciel religii

Ewa Stefaniak - nauczyciel fizyki i matematyki

Maria Strzelecka - pedagog szkolny

Ryszard Szymanek - nauczyciel techniki

Maria Zarychta - nauczyciel języka polskiego